A Hathorok üzenetei a Föld Számára Tom Kenyon tolmácsolásában

Üzenet az élet fenntartóinak

 

 

 

A Hathorok üzenetei a Föld Számára Tom Kenyon közvetítésében

Üzenet az élet fenntartóinak

 

A tudat alapjainak fordulópontjához értetek. A Föld olyan tisztítás előtt áll, amilyen 26,000 éve nem volt. Ezeknek az idővonalaknak az eseményei hamarabb megérkeztek volna, ha nem avatkoztak volna be bizonyos birodalmak lényei, vagy hiányoztak volna az általatok „fénymunkásnak” nevezett lények erőfeszítései, akikre mi, mint az élet fenntartóira tekintünk.

 

Rendkívüli lehetőségeket magában rejtő, serkentő energiák érkeznek a mély űrből, ezek elérik galaxisunk Nagy Központi Napját és naprendszeretek Napját. A Napotok mágneses tere hatalmas változásokon megy keresztül, ami befolyásolja a Föld mágneses mezőjét. Ez több dinamikus rendszert befolyásol bolygótokon, többek között az óceánok szállítószalag rendszerét. A Napot és a Földet befolyásoló mélyűri energia lényegében a ön-tudatosság és a spirituális evolúció fejlődését meggyorsító energia. Az Univerzum – legalábbis ez a része – önmagára ébred az eddigiektől eltérő, új és másfajta módon. A magasabb öntudatra ébredés folyamata pedig felgyorsítja a dolgokat, úgymond. Fontos észrevenni, hogy ami a tudat egyik szintjéről nézve zavarnak látszik, azt egy másik szinten serkentés.

 

Hogy folytatódhat-e az élet a Földön, vagy sem, azt felmerülő lehetőségekre adott, az emberek közös reakciója fogja meghatározni. Ha a közösség képes ezeket a mély űrből eredő energiákat felfogni, és így evolúciós, és spirituális ugrást végrehajtani, akkor az elektromágneses mezők és főként a mágneses pólusok zavarai, vagy a tengeri áramlási viszonyok zavara kisebb lesz a jelenleginél.

 

Lásd magad úgy, amint egy hatalmas giroszkópon élsz. A giroszkóp legkisebb megmozdulása hatalmas elmozdulásokat hoz létre a giroszkóp gyűrűiben, hogy az egyensúly helyreálljon. A Föld giroszkópja imbolyog tehát, és ez az imbolygás fizikai jelenségként is és tudati emelkedésként is megnyilvánulhat. Ha azonban a Föld közös tudatossága nem emelkedik elég gyorsan, akkor a giroszkóp az energiáit a fizikai síknak adja át, főleg a mágneses sarkoknak, és a mágneses mezőknek, ami következésképp a tengeri áramlásokra van hatással. Ha megáll az áramlás, az eddig ismert élet gyorsan nagyon nehézzé válhat, vagy meg is szűnhet. Azt mondjuk, hogy nagyon közel vagytok ehhez a ponthoz.

 

 

 

Ami az időjárást illeti egyre kiterjedtebb, és erősebb, egyre szilajabb viharokra lehet számítani. Azt szeretnénk ezzel a közléssel elérni, hogy tisztán meg tudjátok érteni, hogy ezek a viharok az erőszaknak, a rosszul irányított energiáknak, az emberi tudat egyensúlytalanságának kivetülései. Ha valahogy a közösség elég tagja képes önmagát az ötödik, vagy magasabb tudati dimenzióba emelni, akkor a mély űr energiái a felemelkedési folyamat során beépülnek.

 

Ha mint közösség nem vagytok képesek ezt elérni, akkor a hasonlatnál maradva ezek az energiák a Föld giroszkópjának fizikai síkjára fognak hatni. Az eddigi módon megtapasztalt élet ebben az esetben az időjárás és a Föld egyéb változásai miatt nagyon nehézzé fognak válni. Rendkívül megemelkedett a geotermikus jelenségek szintje, például a vulkánkitörések és a földrengések száma. Egyre több tornádót lehet látni és ez is szaporodni fog. Az elkövetkező évek hurrikánjaihoz képest az eddigiek lágy fuvallatok csupán.

 

Foglaljuk össze, mit szeretnénk közölni. Egyfelől a spirituális felkészülésről, másfelől a fizikai túlélésről szólunk.

Lelki részeitek szempontjából lényegtelen, hogy jelenlegi megtestesülésetek folytatódik-e, vagy sem. A spirituális felkészülés azt jelenti, felkészülsz halálod lehetőségére, miközben újra elkötelezed magad az életed mellett, hogy úgy élsz, és azt választod, ami az öröm és megbecsülés egyre növekvő mértékű megtapasztalásához elengedhetetlen.

 

Furcsán hangozhat, de az öröm legmélyebb érzéseit követve olyan helyekre fogsz eljutni, ahol a legvalószínűbb, hogy életben maradsz, amikor a Föld a tisztítás időszakába lép.

 

A spirituális fejlődés azt is magába foglalja, hogy lebontod az önmagad és saját szellemi képességeid közötti gátakat. És ezt hirtelen sugallat hatására teszed, még akkor is vágyva rá, amikor a többiek ott akarnak maradni, ahol vannak.

 

Amikor a Föld belép a tisztulás eme vajúdási állapotába, készen kell állnod belső tudásod követésére, mert ez lesz az egyetlen iránytűd, szó szerint és átvitt értelemben is.

 

A fizikai túlélés területén szükséges beszerezni és tartalékolni legalább élelmet és vész esetén szükséges dolgokat, vizet, meleg ruházatot, akkor is, ha most enyhe, vagy akár trópusi körülmények között élsz. Ismerd meg barátaidat, szomszédaidat, mert szükség lehet szokatlan együttműködésre is a megtisztulás fizikai túlélése érdekében. Ha el is hárul a közvetlen katasztrófa, akkor is a szokatlan időjárási viszonyok megnehezíthetik az élelmiszer előállítását.

 

Végezetül azt tanácsoljuk, hogy a számodra szimpatikus módszerrel kezdj rendszeresen kapcsolatba lépni önmagad spirituális területeivel. Hasznos lesz számodra az ilyen kapcsolódás erősítése, amikor a Föld elkezdi vajúdását és nagy káosz lesz. Hangosak lesznek az aggódás és a zűrzavar állapotában lévők és szükséged lesz a legbensőbb részeiddel való erős kapcsolatra, - a halk belső hangra – hogy megmondja, merre menj, mit tegyél, és néha azt is, hogy most maradj itt és nyugton.

 

Ti, akik az Egyesült Államokban éltek, tudnotok kell, hogy hazudnak nektek politikai és gazdasági téren is. Nem célunk, hogy az előttetek álló eseményeket tárgyaljuk. Bárkit, akit érdekel, utánanézhet ezeknek az információknak. Annyit mondunk csupán, hogy elég valószínű, hogy az amerikai gazdaság meginog az elkövetkező néhány évben. A józan ész, és a tiszta logika nagyban segíthet neked.

A lehetséges gazdasági hanyatlásra felkészülés azt jelenti, hogy gazdaságilag önállóbb leszel. Ha ez bekövetkezik, megláthatod, hogy az élet sokkal egyszerűbbé válik. Aki megszabadította magát az anyagi elvárásaitól, annak az elértéktelenedő pénz nehézség lesz ugyan, de bizonyosan nem lesz érzelmi és spirituális katasztrófa.

 

Építsd házad sziklára, ne pedig futóhomokra. Ebben az esetben a futóhomok a pénzügyi rendszer. A szikla, a szilárd alap pedig kapcsolatod isteni önmagaddal, azokkal a spirituális dimenziókkal, amikben földi életed közben is tartózkodsz.

 

Végezetül azt szeretnénk mondani, hogy akármennyire is nehéz időszak elé néztek, akkor is sorsotok mesterei vagytok, akkor is, ha erről megfeledkezve szenderegtek. Ha túl akartok élni, fel kell ébredni.

 

 

 

Van világunkban egy rituális tárgy. A kilencedik dimenzió legfinomabb aranyából készült. A dobozban három szimbolikus kő van. A dobozt az „Emberiség Bárkájának” hívjuk, annak a szimbóluma, ami benneteket az új dimenzióba fog vinni (értsd: az emberiséget).

 

A három kő az emberiség hármasságát képviseli.

Vannak, akik inkább gyilkolnak és meghalnak, mintsem ráébredjenek teremtő isteni valódi mivoltjukra. Alszanak tovább, és veszélyesek, mert alvajárók miközben úgy néznek ki, mint bárki más. Ők az első kő emberei.

 

A második kő azokat jelenti, akik nem akarják, hogy zavarják őket. Nem szeretnék jelenlegi életmódjukat megváltoztatni. Nem különösebben veszélyesek, csupán bambák.

 

A harmadik kő azokat képviseli, akik felébredtek, vagy ráébrednek önmaguk teremtő isteni lényére, akik megértik, hogy ők felelnek saját teremtéseikért, és akik szívesen vállalják a konfliktusokkal teli világban az öröm és a harmónia útján történő felemelkedés felelősségét.

 

Mindhárom kő megtalálható az Emberiség Bárkája fedélzetén. Ha pedig az Emberiség Bárkájának a dolga, hogy elvigye az egész emberiséget az ötödik dimenzióba, vagy azon túlra, akkor mindhárom követ vinnie kell. A közös átalakulás ügye pedig a harmadik kő embereinek vállán nyugszik.

 

Bár elég későre jár az óra –úgymond, - a totális katasztrófát el lehet kerülni. Furcsamód leginkább attól függ, hogy a harmadik kő emberei miként döntenek életmódjukról.

 

Ha elmerültök a félelem, a borzalom érzéseiben az Emberiség Bárkája nem jut el az ötödik dimenzióba, vagy azon túlra, mert a tisztítás elpusztítja a földi élet döntő részét. Ha ez történik, azt fogod tapasztalni, hogy a saját fejlettséged és spirituális képességeid szintjének megfelelő spirituális birodalomba kerültél vissza.

 

Így nem az első és a második kő embereihez szólunk, mert ők nem hallanak minket. Még ha látják szemeikkel, vagy hallják füleikkel ezeket a szavakat, akkor sem fogják megérteni.

 

Hozzátok, a harmadik kő embereihez szólunk. Ti tudjátok, hogy kik vagytok. Például abból is, hogy felvillanyozott, amit éppen olvastatok.

 

Meghajlunk előttetek, az emberi lélek őrei és védelmezői előtt.

Meghajlunk előttetek, bölcsek és spirituális mesterek, mert vettétek a spirituális bátorságot, hogy ilyen időkben szülessetek a Földre.

Éljetek teljesebben.

Nevessetek többet szívből.

Bocsássatok meg teljesen.

Ti vagytok a sorsotok mesterei.

 

Legyetek boldogok.

 

A Hathorok
2004. június 21.

 

 

Tom gondolatai és megfigyelései

 

Sokan számtalanszor faggattak az ázsiai földrengésekkel és szökőárakkal kapcsolatos álláspontomról. Őszintén szólva, zavarba ejtenek ezek a kérdések, az, hogy az emberek több hitelt adnak a gondolataimnak, mint amennyit megérdemelnek. Pár nappal az ilyen események után le szoktam menni meditációba, hogy megérezzem, mi is van az éterben, úgymond. Ilyen alkalmakkor megkérdezem a gondolataikról a Hathorokat (interdimenzionális lények, akikkel az 1990-es évek elejétől fogva együttműködünk). Most azt mondták, olvassak el egy anyagot, amit hét hónappal korábban adtak. Amikor megtettem, el voltam képedve.

 

Az üzenetet, amit lentebb olvashatsz, 2004 júniusában adták át. Sokféle jelenséggel foglakozik, többek közt a közeljövő földrengéseivel is. Akkor úgy gondoltam, publikálása felkavarná a kedélyeket. Arra vágytam a legkevésbé, hogy még jobban tápláljam az általános évezredváltási őrületet, a New Age-es próféciákat, vagy a végső megsemmisülésről szóló forgatókönyveket. Helyesen, vagy helytelenül, de úgy döntöttem, hogy kivárom, hogy bekövetkeznek-e a jóslatok.

 

Most meg, ahogy itt ülök zuhogó esőben a hawaii Kealakekua-ban pár nappal az ázsiai földrengések és szökőárak után, kijózanítottak a Hathorok 2004 júniusi mondatai. Üzenetük jellegénél fogva úgy gondolom, átfogóbb képbe helyezve fogok róla beszélni.

 

Azok, akik nem tudják kik a Hathorok és több információt szeretnének, lépjenek fel a webre és keressenek rá a „Hathor” kifejezésre (bár közük van hozzá, nem keverendő össze Hatorral az egyiptomi termékenység istennővel) Sokan, sokféleképpen működnek együtt a Hathorokkal. A teljesség kedvéért megjegyzem, hogy én a többmilliós intergalaktius, interdimenzionális civilizáció 13 képviselőjével tartom a kapcsolatot. (Feltéve, hogy elhiszed ezt a legendát.)

 

Azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyobb kultúra kis keresztmetszetének nézőpontja csupán. Vagyis amikor azt mondom, hogy „Hathor üzenet”, az olyan, mintha azt mondanám, hogy „Hopi üzenet”. Nincs ilyen, hogy „Hopi”. Sok egyén alkotja a hopikat, egyéni látásmóddal, véleménnyel, hogy mit kéne, vagy nem kéne tenni. Csak nézzétek meg a közelmúlt eseményét, amikor az amerikai kormány vízvezeték kiépítését tervezte a pueblo indiánoknak, és érthetővé válik, mire gondolok. Voltak hopik, akik támogatták és voltak, akik nem, mert féltek a vízszámlák és az adók miatti rabszolgasorstól.

 

Úgy vélem, mindig számtalan vélemény jelenik meg, és ugyanígy van a Hathoroknál is. Mindazonáltal ebből a szempontból az a helyzet, hogy az „Én Csoportom” által kifejtett gondolatok a Hathor kultúra döntő többségének, konszenzuson alapuló véleménye. Különböznek a vélemények az idővonalakkal kapcsolatban, mert –amint ezt többször elmondták- a jövő nem egy előre meghatározott bizonyosság, hanem sokdimenziós lehetőségek és valószínűségek csokra.

 

Megismétlem, mert életbevágóan fontos megérteni ezt jelenlegi helyzetünkben: a jövő nem egy előre meghatározott bizonyosság, hanem sokdimenziós lehetőségek és valószínűségek csokra.

 

Az alábbi üzenet több megfontolandó területet érint, legfőképpen az időjárás változását, és a Föld átalakulását. Bár, ahogy sok mindent, ezt is elég egyéni módon látják. Lényegében azt mondják, hogy fizikai túlélésünk szempontjából nagyon veszélyes időszakban vagyunk, és láthatóan ennek nem vagyunk tudatában. Ahogy annak sem, hogy ha használni akarjuk/tudjuk túlélésünk kulcsait, akkor erre csak közösen vagyunk képesek.

 

 

 

A kulcs, amire céloznak, az egyre több örömöt tartalmazó élet. Számos alkalommal beszéltek nekem már erről. A kvázitudomány (az akadémiai tudomány fő áramlatai szerint el nem fogadott) nézőpontja szerint a DNS válaszol érzelmi állapotainkra (érzelmeinkre) és az anyagra eszerint ható fényt bocsát ki. Másképp megfogalmazva a DNS örvénymechanizmusokra alapuló folyamatokon keresztül befolyásolja a külső valóságot. Itt most nem beszélek többet erről, mert a legtöbb embert ez nem érdekli. Több kutatási tanulmányt is találhatsz az ilyen dolgokról az internet böngészése során a DNS és a tudat kapcsolatáról. Különösen ajánlom a Heart Math Institute munkáit.

 

Az örömmel kapcsolatos tanulmányaim során azt találtam, hogy ha pár percnél hosszabb ideig gyakorlok, akkor ez gyakran a boldogság hipnózis-szerű állapotát idézi elő, és ami megegyezik az endorfinok növekedésével is. Alapjában véve pedig úgy vélem, hogy mindannyiunk napi életében igencsak hasznosítani tudja az öröm és a boldogság érzését.

 

A legnagyobb kihívás sokaknak, hogy hogyan érezzenek örömöt, amikor nincs okuk rá. Mintegy egy évvel ezelőtti üzenetemben már beszéltem erről a kérdésről, amikor a Hathorok az érzelmek fontosságáról szóltak.

 

Úgy gondolom, hogy globális intelligenciateszten veszünk részt. Ha nem ébredünk rá teremtői, isteni erőinkre időben, és nem lépünk és vállalunk felelősséget, tudván, hogy tudatunk befolyásolja a külső eseményeket, akkor a feledés vár ránk is, pont úgy, ahogy a múlt dinoszauruszaira, vagy a kormány feddhetetlenségére. Óriási káosz és átalakulás időszakában vagyunk.

 

Érdekes módon az átalakulás kínai írásjele két jelet tartalmaz: az egyik a veszély, a másik a lehetőség. Az nem kérdés, hogy veszélyes időben élünk. Nem hinném, hogy ezt bárki tagadná. Azt gondolom, hogy az evolúciós lépés az, hogy még az egyre veszélyesebbé váló élet közepette is mindegyikőnknek meg kell találnia és fel kell vállalnia az önmaga megváltoztatására kínálkozó lehetőséget. Sokkal könnyebb lenne összehúzni magunkat és elvonulni a világtól, de azt hiszem, ez szó szerint végzetes hiba lenne.

 

Hogy még ijesztőbb legyen a dolog: haldokló világban élünk, mind átvitt, mind szó szerinti értelemben. Elég elolvasni a legfrissebb tudományos jelentéseket az ökológiai rendszerekről, a sarki jégtakaró olvadásáról, és kristálytisztává válik, hogy milyen szörnyűek is az állapotok. Világunk pusztulása magában foglalja modern életstílusunk összeomlását is, mert őszintén szólva fenntarthatatlan. Mind a Föld, mind lakói számára káros.

 

Milyen új világot fog elhozni számunkra ez az átvitt értelemben vett (és talán szó szerinti) halál? Senki sem tudja biztosan.

 

A Hathorok annyit mondanak, hogy túlélésünk és sorsunk kulcsát közösen tartjuk kezünkben.

A kérdés az, hogy időben felébredünk-e, hogy használjuk.

 

Végső gondolatok a gyakorlatiasságról

 

Gyakorlatias ember vagyok, nem nagyon mozdulok légből kapott dolgokra, ezért hezitáltam, amikor a Hathorok arról beszéltek, hogy a sors megváltoztatásának kulcsa az öröm.

 

Arra gondolok, hogy vajon hányunk fog közös jövőbeli túlélésünk érdekében az öröm giroszkópikus kiegyensúlyozó hegyén élni? És naponta hány órát kell ehhez ebben az elfogadó állapotban lenni?

 

Az igazat megvallva ezt az érzelmet naponta csak néhány órára vagyok képes egyfolytában fenntartani. Valami mindig közbeszól. Időről-időre gondolataim harsány felvonulását kell ráncba szednem, hogy újra be tudjak lépni az örömteli állapotba. Megéri a fáradtságot, ha sikerül. Ami pedig a fő nyeresége ennek az elmebeli és érzelmi elvnek, hogy növeli a jól-létet.

 

Azt végképp nem tudom, hogy meg tudjuk-e mozdítani a közös mérleg nyelvét. Nem pesszimista vagyok, csak ilyen a természetem. Igazából az optimizmus és pesszimizmus keverékéből álló fura szerzet vagyok. Általában a közepén tartózkodom, bár valami mindig kilendít az egyik, vagy másik oldalra, mint nagyapám régi órájának ingáját. De általában középen vagyok, a fent és lent határán. A poharat nem látom sem félig telének, sem félig üresnek. Csak úgy van.

 

Ugyanígy látom a világ jelenlegi dolgait is - csak vanni. Igen, tudom, hogy az utolsó mondat nem helyes nyelvtanilag. Csak azoknak a nyelvtanos lelkeknek a kedvéért írom, akik lecsapnak minden rosszul elhelyezett igekötőre, vagy hasonlókra. Néha meg kell szabadulni a szabályoktól, hogy eljussunk a lényegig. Úgy gondolom, őszintén szólva, hogy a kifejeződés szabadsága megelőzi a nyelvtani dogmákat, amikor ez szükséges. Ugyanígy azt is gondolom, hogy közösen el kell hagynunk pár olyan ránk kényszerített életvezetési szabályt, hogy hogyan éljünk a víz felzavarása nélkül, vagy, hogy úgy tegyünk, mintha minden rendben lenne, vagy, hogy folytathatjuk, ahogy eddig is tettük. Azt gyanítom, hogy ha nem változtatjuk meg azt, ahogyan a bolygón élünk, (mind külső tettekben, mind belső érzésekben) hamarosan élhetetlenné válik életünk.

 

Szóval, mi is „van” világunkban jelenleg? Káosz. Kétség nem fér hozzá. Minden a feje tetejére áll, az élet egyre inkább szürreálissá válik, ahogy egyre közeledünk a mitikus, sokszor idézett Maya „Vége az eddig ismert világnak buli”-hoz. (2012 és környéke; sokan folytatnak szőrszálhasogató vitát az időpontról és a jelentőségéről)

 

Rosszabb napjaimon (amikor a fatalizmus eluralja belső birodalmaim) hogy mi a – hogy ezt az emelkedett, ősi kifejezést használjam- ló….sz folyik. Tényleg ennyire hülyék vagyunk mi emberek? Nos, nyilvánvalóan igen. Az ilyen komor napokon nagyon kevés esélyt látok az evolúciós létra megmászására. Tény, hogy a körülöttem (és őszintén megvallva néha bennem is) tapasztalható zabolátlan hülyeség láttán azt gondolom, hogy minden egyes alkalommal meg fogunk bukni és sosem végezzük el a középiskolát. (Vagy ez még az elemi???)

 

De vannak azok a csodálatos optimista napok is, amikor a káosz láttán arra gondolok, hogy a káosz tulajdonképpen egy nagyon kreatív állapot. Bármi megtörténhet. Váratlan csodák eshetnek meg (ahogy szörnyűség is – de ez egy másik történet). A lényeg, hogy nagyon sérülékeny időszakban élünk és az események kimenetele egy pillanat alatt megváltozhat. Minden nap imádkozom ezért a változásért, és az optimizmussal átitatott pillanataimban okot is látok a reményre, hogy így lesz.

 

De bármi is a kimenetel, a show-nak nincs vége. És nem is lesz vége, amíg – George Carlin politikailag korrekt kifejezését használva- a súlyproblémákkal küzdő hölgy énekel.

 

Azt hiszem, azt szeretném tanácsolni a jelenlegi eseményekről engem kérdezőknek, hogy élvezzék jobban életüket. Találj olyan dolgokat, amit értékelsz és kísérletezz az ok nélküli öröm pillanataival, már a próba kedvéért is. Segíteni fog, hogy kreatívabb, leleményesebb és intelligens légy, ne pedig sárba ragadt evolúciós lomhaság.

 

Ki tudja? Lehet, hogy ha elég sokan megpróbáljuk, el tudjuk mozdítani a mérleg nyelvét az emberiség túlélése irányába.

 

Íme a Hathorok 2004 júniusi üzenete.

Emlékezz: az igazság szabaddá tesz, de először becsinálsz a félelemtől.

Legyen klassz életed és mosolyogj!

 

Tom Kenyon

2005. január 2. Hawaii

 

 

 

 

©Tom Kenyon 2005. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

 

Fordító: ©Bagi Ákos 2012 www.lelekmod.hu Minden jog fenntartva. Másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook