Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

Az önkorlátozó gondolatformák és hiedelmek átalakítása

A téli napforduló és a 2012. december 21-i galaktikus együttállás következményeként a galaktikus evolúciós energiák megemelkedett szintjét élitek át. Ez a helyzet az emberiség további polarizációját idézi elő, ami lehetőséget ad a felemelkedésre, de a pusztulásra is.

Üzenetünkben ezeknek az energiáknak a felemelkedést elősegítő jellegzetességeiről szólunk.

Ahogy a naprendszeretekbe egyre több spirituális fény áramlik, ennek megfelelően magasabb dimenzióbeli képességeitek egyre több módon jelennek meg, és válnak elérhetővé.


Igazából ezek a dimenziók mindig is elérhetőek voltak számotokra, hiszen ez lényetek része, de a galaktikus együttálláson való áthaladás bizonyos fátylak feloldódását, fellebbentését indította el, sőt részben már eredményezte is.

Ezt teljesen egyéni módon, a finom energiák érzékelésére való képességed szerint éled/élted át. De a változás megtörtént és az emberi történelem folyamát gyökeresen meg fogja változtatni.

Még nem látszik tisztán, hogy ez miként fog közös idővonalatokon kibontakozni. Amit szeretnénk tudatni, hogy vannak módszerek, megközelítési módok, amivel személyes idővonaladat kedvező módon alakíthatod azzal, ha az önkorlátozó gondolatformáidat és hiedelmeidet átalakítod.

Filozófiai megfontolások

Úgy látjuk, hogy sok vallási és spirituális filozófia nehezíti a dolgotokat. Ezek a gondolatok elvontnak tűnhetnek, valójában azonban mélyen befolyásolják érzékeléseteket és leglényegük, hogy akadályoznak az anyagi világ megtapasztalásában.

Sok (nem mindegyik) vallási és spirituális hagyományotok ferde szemmel néz az anyag világára. Azt mondják, hogy a menny, a paradicsom, a nirvána, vagy a létezés ehhez hasonló tökéletes változata a testet öltött emberi létező tapasztalási lehetőségei kívül van.

Valójában néhány még a fizikai létezésed is „hibának”, esetleg „bűnnek” aposztrofálja, tehát már pusztán azt is, hogy fizikai tested van. Lehet, hogy te magad távol állsz ezektől a hiedelmektől, de ezek a gondolatformák kultúrátok alvilágában mozognak és az emberek tömegeinek önmagáról kialakított képét határozza meg.

Ha tudatosan, vagy öntudatlanul be-, és/vagy elfogadod ezt a gondolatformát, akkor ez megköt és kialakul egy feszültség a felemelkedett - multidimenzionális – részeid és fizikai megtestesülésed között. Mi ezt egy kedvezőtlen dolognak tartjuk.

Mi a tudatot folytonosnak látjuk, egészen a legmagasabb rezgésű szintektől kezdve, ahol a kettősségtől mentesség az uralkodó, le a fény birodalmain át egészen az anyagig. Persze vannak határok, de az anyagi világok ugyanolyan szentek, mint a fény birodalmai, vagy a tiszta tudatosság.

Amikor már képes vagy megérteni ezt, beléphetsz lényed magasabb dimenzióbeli részeibe. Az meg fogja erősíteni spirituális bátorságodat, a mélyebb megértésre való képességedet, kreativitásodat, valamint gyógyítói és öngyógyítói képességeidet.

Szeretnénk átadni egy módszert, amivel képes vagy felugrani ezekbe a valóságokba, hogy közvetlenül megtapasztalhasd. A módszer rendszeres használata felgyorsítja önérzékelésed átalakítását a korlátozott szintről Multidimenzionális Önmagadra.

Lesznek, akik gyorsan meg fogják tudni csinálni ezt az átalakulást. Másoknak több időre lesz szükségük. Az átalakulás sebessége attól függ, mennyire kötnek (ön)korlátozó gondolatformáid.

A módszer

A módszer a Központi Energia Vezetéket – a koronától (a fej tetejétől) a test közepén halad a gátig (a nemiszerv és végbélnyílás közötti pont). Helyenként Pránikus Szál, Központi Tartóoszlop, vagy Titkos Csatorna néven is találkozhattál vele.

Elsőként a módszer használatakor érzékeled és elképzeled, hogy ez a vezeték a gátból kiindul, áthalad a tested közepén és a fejed tetejéig, a koronáig megy.

Majd elképzeled, hogy a csatorna a fejed fölötti pontig megy tovább. Amikor karjaidat a fejed fölé teszed, a pontot ott találod meg, ahol az ujjaid végei találkoznak. Ez a találkozási pont az Egyiptomi Alkímia szerint a BA, a Mennyei Lélek felé vezető energetikai átjáró. A BA lényed olyan része, amelyik az általad megtapasztalt téren és időn túl van, és a BA-d hatalmas spirituális belátás és képességek forrása. Számunkra ez a pont csupán egy a számos multidimenzionális átjáróid közül.

Most terjeszd ki a Központi Energia Vezetéket a gáton át a földbe. Egyéni energetikádtól függően pár centiméter, vagy akár sok kilométer hosszú is lehet. Néhány esetben a Központi Energia Vezeték egészen a Föld középpontjáig is elér. A Központi Energia Vezeték meghosszabbításával a fej fölötti multidimenzionális átjáró és lefelé a Föld felé, szimbolikusan összekötöd az anyag és a fény birodalmait. Hívják ezt a „Föld és Ég Egyesítésének,, vagy a „Föld és a Menny házasságának” is.

A következő lépésben hallgasd az Aethos Hangmeditációt, miközben az egész csatornán tartod a figyelmedet, egészen a fejed feletti átjárótól kezdve, át a testeden és le a Földbe.

Azt javasoljuk, hogy az ötperces verzióval kezdd. Az Aethos magas rezgésű jellege miatt, ha a figyelmedet a leírt módon fókuszálod, akkor a Központi Vezeték spirituális tisztítását indítod be.

A meditáció használata során figyelmed felszínére fogod hozni a csakrarendszeredben és a sejtemlékezetedben gyökeret vert, ott tárolt, „beágyazódott” gondolatformákat.

A korlátozó gondolatformák és hiedelmek kitisztításának gyümölcse, hogy önmagadat, mint Élő Misztériumot ismered fel. Fény és anyag egyesülése vagy. Alapvető lényeged, hogy Világok Közötti Híd vagy, és így módod és lehetőséged van, hogy hozzájuss az összes birodalom minden kincséhez.

Gondolj úgy erre a módszerre, mint otthonod spirituális nagytakarítására. Ahogy a meditáció során gondolatformák jelennek meg, meghatározod, hogy akarsz-e ebben a hitben élni, vagy sem. Amennyiben nem, akkor dobd el, mintha csak egy rossz bútordarab lenne. Ha pedig úgy akarod, tartsd meg. Ha nem, akkor meg engedd el.

Ha már kellemes az ötperces darab használata, kipróbálhatod egy adott meditáció során a többször egymás utáni ismételt lejátszását, vagy akár a 30 perces verziót is előveheted.

Azonban NE HASZNÁLD naponta egynél többször, hacsak fel nem készültél saját alvilágodban utazást tenni.

De nem fenyegetni akarunk ezzel a figyelmeztetéssel. Ez csupán a spirituális józanság megkívánta követelmény, ami a kultúrátok negatív és korlátozó beidegződéseitől való megszabadulásod közben szükséges.

Ez az egyszerű meditáció rendkívül kedvező hatású lehet, mert képes vagy vele megszabadítani magad a gondolatformáidtól és hiedelmeidtől, amik korlátoztak múltadban.

Ha elszántad magad, hogy megszabadulj tőlük, azt javasoljuk, hogy használd ezt a meditációt minél gyakrabban.

A Hathorok

2013. február 20.

------------------------------------------------------------------------------------------

Tom gondolatai és megfigyelései

Az üzenet átvétele után arra kértem tanítóimat, hogy szóljanak bővebben a 2012. december 21-i napforduló eseményeiről.

Azon a véleményen vannak, hogy ez a különleges galaktikus együttállás valójában a galaxis középpontjából kiinduló hatalmas erejű spirituális fény és a fejlődést elősegítő energia kiáradása volt. Ahogy azonban ezt mindig is jelezték, ez nem jelenti a bolygó végzetét. De jelenti viszont a katalitikus és evolúciós energiák új hullámát.

Látom magam előtt, hogy jó sok ember mennyire csalódott volt december 22. reggelén, amikor semmi rendkívüli külső esemény nem történt a nagy csinnadratta és hűhó után. Az emberi történelem tele van hasonló végzetes jóslatokkal, amik aztán nem következtek be. Egy gyors internetes keresés a „végítélet jóslatok” kifejezésre eredményeképp rengeteg meghiúsult katasztrófa-próféciát kapunk.

A Hathorok viszont nagyon helyesen azt mondják, a fizikai Föld nem csak hogy nem pusztult el 2012 téli napfordulójakor, hanem új korszakába lépett.

A Hathorok azon a határozott állásponton vannak, hogy az emberiséget a galaktikus együttállás hatására hatalmas mennyiségű spirituális fény árasztotta el. Ennek az egyénre gyakorolt hatása viszont személyről-személyre változik.

Ezen túl a Hathorok azt is vallják, hogy ez a fényáramlat jelenleg az atomi szerkezetünkön dolgozza keresztül magát, vagyis szó szerint befolyásolja a fény és anyag bennünk lezajló párbeszédét.

Kissé homályosnak éreztem ezt a kijelentést és rákérdeztem: Mit értenek a fény és anyag bennünk lezajló párbeszédén?

Úgy látják, hogy ez az interakció a fény és az anyag szoros kapcsolatán alapul, bizonyos szempontból az érme két oldala. Ezt a kapcsolatot Albert Einstein híres E=mc2 egyenlete fejezi ki. Ebből a nézőpontból az anyagból lévő testünk elméletileg adott körülmények megléte esetén fénnyé alakítható. Hozzá kell tennem, hogy ezek azért elég különleges körülmények.

Ám ami igazán csalafinta válaszukban az, ahogy ők a fény mibenlétét és tulajdonságait látják. Számukra a fizikai fény és a spirituális fény is szorosan összefügg. A „fény”-nek nevezett rezgéstartomány (az elektromágneses spektrum számunkra szabad szemmel látható birodalma) csak egy nagyon kis része a teljes energiaspektrumnak.

A Hathorok szerint a spirituális fény sokkal magasabb rezgésszámú, mint a fizikai fény, sőt magasabb az elektromágneses rezgésnek nevezett minőség frekvenciájánál is. Ám szoros kapcsolatuk miatt a spirituális fény képes leváltani fizikai fény formába és bizonyos körülmények között ez fordítva is lehetséges.

Mikor kértem, hogy még jobban tisztázzák, hogy ők milyen értelemben használják a spirituális fény fogalmát, elmondták, hogy ez a fajta fény a tudat kifejeződése és normális esetben csak nagyon megváltozott tudatállapotban lehet találkozni vele. Ilyen a Samadhi (jóga transz) néhány típusa, vagy a misztikus meditáció. Ennek az az oka, hogy a spirituális fény nem fizikai érzékszervvel, hanem csak a tudat legmélyebb szintjein érzékelhető.

Amikor a Hathorok a „fény és anyag erőteljes kommunikációja folyik bennünk” kifejezést használták, mind a fizikai, mind a spirituális fényre gondoltak.

Mint minden emberi esetben itt is teljesen egyénfüggő, hogy mihez kezdünk a bennünk lejátszódó megnövekedett fény és anyag egymásrahatással. Vannak, akik a tudatosságban emelkedni látszanak, vannak, akik egyhelyben topognak, és vannak, akik elveszítik az eszüket. Ehhez a kis irracionális keverékhez még hozzáadódik, hogy egyesek meg egyenesen megvadulnak.

Ahogy az anyag fénnyé alakulása és a fény anyaggá alakulása egyre gyakrabban és gyorsabban kezd el lüktetni, a Hathorok szerint egyszerre lehetünk majd tanúi az emberi zűrzavar és a világosság (a spirituális tudatosság) megnövekedésének. A Föld pedig ennek az ide-oda állapotnak a foglya lesz egy darabig. Ezért és még más okok miatt is nagyon hatásos – ha nem kötelező – a régi gondolatformák és hiedelmek kitisztítása.

A Hathorok a gondolatformákat és hiedelmeket külön kategóriaként kezelik. A gondolatforma a valóságra vonatkozó elképzelés. Amikor egy kultúra egy gondolatformát igaznak fogad el, konszenzus-valósággá válik, függetlenül attól, hogy a gondolatforma igaz-e, vagy hamis.

Amikor pedig egy egyén egy gondolatformát befogad és a valósággal kapcsolatos személyes nézőpontjává is teszi, a gondolatforma hiedelemmé válik.

A módszer: lépésről lépésre

1. Képzeld el és érezd a koronádtól a testeden át a gátig futó Központi Vezetéket.1

2. Hosszabbítsd meg a Központi Vezetéket a fejed fölötti BA pontig. Ezt a pontot úgy találod meg, hogy felemeled karjaidat pontosan a fejed fölé és összeérinted ujjaid hegyét. Ahol ujjaid összeérnek, ott van a BA területe.

3. Most hosszabbítsd meg a Központi Vezetéket a föld felé, amennyire csak jónak látod.

4. Irányítsd figyelmedet a Központi Vezetékedbe.

5.

Hallgasd az Aethos Hangmeditációt a Központi Vezetékedre összpontosítva. Kezdd az ötperces verzióval, amíg kitapasztalod, hogy hogyan hat a Módszer rád.

6. Ennél a lépésnél 2 lehetőséged van:

Az egyik lehetőség

Az egyik lehetőség, hogy olyan gondolatformákkal foglalkozol, amiről tudod, hogy dolgod van vele. Ahogy figyelmedet a Központi Vezetéken tartod, engedd, hogy az adott gondolatforma/hiedelem energiája megjelenjen benne. Ez az energia a számodra megszokott érzékszerveden keresztül lesz érzékelhető. Vagyis lehet, hogy látod, vagy valamilyen más formá(k)ban érzed meg. Ahogy megerősödik az energia tartasd rajta a figyelmedet a meditációs zenét hallgatva. Ha figyelmed elvándorol, hozd vissza. Addig folytasd ezt a munkát az adott energiával, amíg egyfajta megnyílást, megkönnyebbülést, esetleg feloldódást érzel azon a helyen, ahol a gondolatforma, vagy a hiedelem elhelyezkedett.

Könnyen lehet, hogy több alkalommal is kell egy mélyen beágyazódott gondolatformával, hiedelemmel foglalkoznod.

A másik lehetőség

A másik lehetőség esetén hagyod, hogy az Aethos Hangmeditáció hozza föl tudatod felszínére az elnyomott, vagy tudattalan gondolatformát.

Ahogy figyelmedet a Központi Vezetéken tartod, észreveszed, amikor megjelenik. Amikor megérzed, hogy az energia a Központi Vezetékben van, teljes figyelmedet ráirányítod. Végül pedig megjelenik maga a gondolatforma is, amihez az energia kapcsolódik. Ha figyelmed elvándorol, irányítsd vissza az energiára.

Az is előfordulhat, hogy több energia is megjelenik egyszerre a Központi Vezetékben. Ilyenkor intuitív módon válaszd ki az egyiket és addig dolgozz vele, amíg a megkönnyebbülés, megnyílás, feloldódás érzése meg nem jelenik az adott gondolatforma, vagy hiedelem energiájának területénél. Ha úgy döntesz, később visszatérhetsz a másik energiával való munkához.

Ahogy az első lehetőségnél, itt is valószínű, hogy szükséged lesz több alkalomra, hogy egy sűrű, vagy mélyen beépült gondolatformával, hiedelemmel foglalkozz.

Tudni fogod, hogy átalakult a hiedelem, vagy gondolatforma, ha majd feloldódást, vagy nyitottságot érzel. Ha az energia helyénél nem érzed ezt, akkor folytasd a figyelmedet ideirányítva az Aethos Hangmeditáció hallgatását, amíg a nyitottság vagy feloldódás határozottan nem érezhető.

Ha nem érzed úgy, hogy végeztél volna az adott energiával, térj vissza a Módszerhez újra egy későbbi alkalommal, hogy tovább folytathasd a gondolatforma, vagy hiedelem átalakítását.

Mindenképpen valami újat fogsz magadban érezni, ha teljesen átalakítottad a gondolatformát, vagy hiedelmet. Továbbá valószínűleg eddig nem létező szellemi, érzelmi, és/vagy spirituális erőforráshoz fogsz jutni.

Makacs és különösen mélyen, erősen beépült gondolatformák és hiedelmek esetén számos alkalomra lesz szükséged.

Végső gondolatok

Úgy vélem, hogy ez a Módszer kellően hatékony ahhoz, hogy az önkorlátozó gondolatformák és hiedelmek tudatos átalakításával teljesen újraszőjük az érzékelt valóságunk szövetét.

Hiszem, hogy egyik legnagyobb – bár gyakran észre nem vett – lehetőségeink egyike, hogy a világot képesek vagyunk másképp, új módon érzékelni.

Az érzékelt valóság megváltoztatásának képessége nem más, mint teljes világunk és önmagunk újragondolása.

Ide kattintva találod meg és töltheted le Tom Kenyon honlapján az Aethos Hangmeditációt. Először a Meghallgatási megállapodás (Listening Agreement) részre kerülsz, és ha elolvastad és egyetértesz a feltételekkel, hozzáférhetsz az ingyenes hangfelvételekhez. Lefelé görgetve megtalálod az ötperces és a félórás verziójú Aethos Hangmeditációt is.

Ha még újdonság számodra a Hathor üzenet, az Aethos első említése érdekes lehet számodra. Itt találhatod meg: Aethos és a tudat kettősségtől mentes állapotai .

Természetesen megtalálod az összes korábbi üzenetet Tom Kenyon honlapján a Hathors részben, vagy a fordító honlapján. a Hathorok menüben.

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2013. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com. A Listening rész meditációi személyes meghallgatásra készültek és Tom Kenyon írásos engedélye nélkül nem lehet másolni, vagy továbbadni. Nem szabad ezeket semmilyen webhelyen közreadni, vagy közösségi média oldalon közzétenni.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2013 Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a teljes másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook