Hathor üzenet a Föld számára Tom Kenyon közvetítésében

A Dualitás és a Hármasság Hatalma

2012.július 1.

 

 

Duális világegyetemben éltek. Ez legalapvetőbb tulajdonsága. Az ellentétek elve szerint nyilvánul meg, amint az erők gondoskodnak arról, hogy egyforma és egymással ellentétes reakciók legyenek. Ez igaz univerzumotok fizikájára is, és magának a tudatosságnak a kettős természetére is.

Univerzumotok ilyen jellegű kettősségét befolyásolja a jelenleg átélt Idő Gyorsulása. Ennek egyik tiszta megjelenési formája a megosztódás erősödése, vagyis az emberi tudatosság polarizálódása.

Szaporodnak a nemzetek, csoportok és személyek közötti kiélezett konfliktusok. Az ilyen sajnálatos eseményekre mindig lehet számítani, amikor egy bolygó vagy galaxis energiája megemelkedik.

Üzenetünk az egyre erősebb megosztottság nehézségei közepette történő vonalvezetés megtartásával foglalkozik. Biztosan felfedezted már, hogy bizonyos társadalmi körökben viszály és a helyzet megítélésében erős ellentét tapasztalható.

A javasolt stratégia neve a Hármasság Hatalma.

Ez a spirituális fejlettség egyik ismertetőjegye és lehetővé teszi, hogy kiélezett helyzetekben nagyobb hatékonysággal tartózkodj, és nagyobb valószínűséggel jelenítsd meg vágyadat, semmint elragadjon a kiélezett helyzet és a konfliktus drámája.

Az elv egyszerű. Emberként személyek és helyzetek vonzanak, vagy pedig taszítanak. A vonzásnak, vagy taszításnak való engedelmeskedés a legtöbb esetben tudattalan tett.

Ha találkozol valakivel és úgy érzed, hogy valami vonz felé, akkor a vonzás mélysége, vagy ereje lehet, hogy azt okozza benned, hogy kitörlöd az adott személyre vonatkozó egyéb információkat. Ugyanígy, a körülötted kialakuló (társadalmi, politikai, vagy vallási) helyzetekben, az előzőhöz hasonlatosan úgy érezheted, hogy vonz a helyzet, anélkül, hogy az egyéb információk segítségedre lehetnének abban, hogy meghatározd, hogy az adott helyzet számodra „jó”-e, vagy sem.

Ugyanez vonatkozik a taszításra is. Lehet, hogy taszít egy helyzet, vagy egy személy, és amikor felismered a taszítást, elvágod magad, a számodra egyébként lehet, hogy hasznos információktól.

 

 

A Hármasság Hatalma

Képzelj el egy csúcsával felfelé álló háromszöget. Legyen a bal (alsó) sarka a vonzás és jobb (alsó) csúcsa pedig a taszítás. Ekkor a két szélsőség feletti csúcs, vagy tetőpont, a Hármasság Hatalma.

Ez egy olyan elmebeli nézőpont, amelynek spirituális tulajdonságai is vannak. Lehetővé teszi, hogy a helyzet fölé emelkedj és így több szemszögből is meg tudd vizsgálni.

Ha esetleg úgy engedelmeskedsz egy személy rád gyakorolt vonzásának, hogy nem engeded magadhoz a személyre vonatkozó jeleket és információkat, ingatag helyzetbe kerülhetsz.

Ha viszont nem azonosulsz a vonzással, felemelkedhetsz a Hármasság Hatalma segítségével és szabadon megvizsgálhatod a viselkedési mintákat, amik jelezhetik az adott személlyel kialakult kapcsolat nem odaillő, vagy veszélyes tulajdonságait.

Ugyanígy, ha taszít egy személy, vagy helyzet, a Hármasság Hatalma lehetővé teszi a kiemelkedést és a taszítással kapcsolatos nem-azonosulást. Eközben a nem-azonosulás állapotában pedig szabadon megfigyelheted az egyéb megjelenő szinteket is. Lehet, hogy mérgező(ártalmas) hatású rád az adott személy, vagy helyzet, de az is lehet, hogy az adott személy, vagy helyzet mindössze visszatükrözi neked azt, amit nem szeretsz magadban.

A vonzással, vagy taszítással való azonosulást egy percre félrerakva képes vagy tisztábban látni és a helyzetről, vagy a személyről nagyobb perspektívájú információkhoz hozzájutni.

A tudás hatalom és a Hármasság Hatalma a tisztaság belső erejéhez enged hozzáférni. Ezért azt javasoljuk, hogy figyeld önmagad ebben az időszakban, amikor az emberek megosztódnak és az Idő Felgyorsul.

Ha elkap egy vonzás, tarts egy kis szünetet. Állj távolabb a vonzással való azonosulásodtól. Emelkedj fölé és alkalmazd a Hármasság Hatalmát. Ezzel eléred, hogy nyitott szemmel lépsz a kapcsolatba, vagy a helyzetbe.

Ha taszít egy személy, vagy helyzet, akkor állj meg egy pillanatra és kapcsold ki a személy, vagy a helyzet iránt érzett ellenszenveddel való azonosulást. Alkalmazd a Hármasság Hatalmát, hogy mélyebben láthasd, hogy tisztábban érzékeld, hogy a helyzet, vagy a személy mérgező-e, vagy pedig egy benned levő, átalakítandó részed tükröződése-e.

Ahogy egyre mélyebbre jutsz a bolygó felemelkedésének megosztottsági szakaszában, a Hármasság Hatalma nagy segítségedre lehet, hogy átjuss az egyre erősebb személyes, társasági és társadalmi konfliktusokon.

A Hathorok


 

Tom gondolatai és megfigyelései

Az érzékelés nyilvánvalóan függ az érzékelőtől. Az érzékelés viszonylagossága a legjobban az egymás közötti kapcsolatainkban érhető tetten.

Ezen túlmenően egy ideje (mintegy pár hónapja) az érzékelem, hogy az emberi kapcsolatok egyre inkább kiélesednek.

Természetesen mindig is léteztek különféle vélemények. Az emberek és az országok közötti konfliktusok sem újkeletűek. A történelem gyakran volt tele emberek, vallások és kultúrák közötti romboló és pusztító eseményekkel.

A Hathorok jelenlegi üzenete azonban a személyek egymás közötti felfogásbeli és a hiedelembeli eltéréseinek kiéleződéséről szól.

Véleményük szerint az egyre inkább erősödő megosztottság oka a mindannyiunk által átélt energetikai jelenségek (Tehát a Nap átalakulása, és a galaxisunk (a Tejútrendszer) Központi Napjából és a mélyűrből származó energiahullámok), valamint az Idő Felgyorsulásának ránk gyakorolt szélsőséges hatásai.

A közvetítés végén Judi (Judi Sion, Tom Kenyon felesége. A ford.) azt kérdezte, hogy mit gondolnak, hogy mennyi ideig fog még tartani a megosztottság kiéleződése. Válaszuk az volt, hogy nehéz a pontos időkoordinátákat elcsípni, de az az érzésük, hogy az emberi felfogás szélsőséges megosztottsága még legalább másfél, két évig fog tartani, de lehet, hogy még ennél tovább is. Ezen túl arra is számítanak, hogy ebben az időszakban a megosztódás sebessége is egyre gyorsabban fog növekedni, és nem pedig csökkeni. Judi kérdezett a megosztottság megtapasztalásának furcsaságairól és arra volt kíváncsi, hogy tudnak-e erre még valamilyen további eljárást ajánlani. Azt mondták, hogy az általunk, emberek által megtapasztalt nehézségek egyik eleme, hogy a bolygó és a galaktika energetikája olyan szélsőséges, hogy ezek megbénítják a felfogási folyamatainkat, a dolgok értelmezésére való képességünket. Az emberek emiatt a szokásosnál több hibával, vagy akár zavarodottan is viselkedhetnek.

 

 

Ha érzéseik és előjelzéseik pontosak, akkor bölcs dolognak látszik, hogy találjunk egy mesteri módot, hogy átjussunk a megnövekedett személyek közötti, társadalmi, kulturális és vallási nézeteltéréseken.

A Hármasság Hatalma

Az a véleményem, hogy a Hármasság Hatalma a Hathorok leegyszerűsítési képességének egyik legfinomabb példája.

Ha vizuális típus vagy, képzelj el egy háromszöget. Tedd a vonzás erejét a baloldali sarokpontba és a taszítás erejét a jobboldaliba. A háromszög felső pontja a Hármasság Hatalmának nézőpontja. Ebből a szemszögből lenézhetünk és megláthatjuk, megérezhetjük azokat a dolgokat is, amiket a vonzás és taszítás sodrásában nem lennénk képesek.

A háromszög természetesen csak egy hasonlat. Tulajdonképpen azt teszed, hogy felemelkedsz a tudatosságban és így többé már nem vagy tovább megbabonázva a vonzás vagy a taszítás hatásától. Ebből az egyik oldallal (a vonzással, vagy a taszítással) sem azonosult állapotból jobban megérezheted azokat az információkat, amik segíthetik a döntéshozatali folyamataidat.

A Hármasság Hatalma alkalmazásához gondolkodási folyamatunk átalakítására van szükség, ám csupán annyit kell tennünk, hogy ellépünk az önazonosulástól.

Ahelyett, hogy igyekeznénk a „normál” (megszokott) reakció – vagyis a vonzással/taszítással azonosulva - lépni, időlegesen megakasztjuk saját automatikus reakcióinkat, hogy értékes információkat gyűjtsünk.

Minőségileg más információkhoz juthatunk nem-azonosult állapotban, mint amikor a pillanat ereje magával ragad.

Az ön-azonulás folyamatának megállítása után, a Hármasság Hatalmának következő lépéseként a térbeli perspektíva megváltoztatását javasolják:

„Ha elkap egy vonzás, tarts egy kis szünetet. Állj távolabb a vonzással való azonosulásodtól. Emelkedj fölé és alkalmazd a Hármasság Hatalmát. Ezzel eléred, hogy nyitott szemmel lépsz a kapcsolatba, vagy a helyzetbe.

Ha taszít egy személy, vagy helyzet, akkor állj meg egy pillanatra és kapcsold ki a személy, vagy a helyzet iránt érzett ellenszenveddel való azonosulást. Alkalmazd a Hármasság Hatalmát, hogy mélyebben láthasd, hogy tisztábban érzékeld, hogy a helyzet, vagy a személy mérgező-e, vagy pedig egy benned levő, átalakítandó részed tükröződése-e.”

Ha kifejleszted térbeli képességed, képes leszel a helyzetek, párbeszédek fölé emelkedni és megfigyelheted önmagad a vonzás, vagy a taszítás hatása közben. A „megfigyelő” rész és a „reagáló” rész térbeli szétválasztása nagyon hatásos lehet önmagad és reakcióid (vonzásod, taszításod) mintáival való azonosulásod felfüggesztésére. Ez azonban nehéz lesz számodra, ha nincs ilyen térbeli képességed.

Ne nyugtalankodj, ha nem vagy képes a reakciód tárgyát képező „helyzet, vagy személy fölé emelkedni”. A Hármasság Erejének alkalmazásakor az első lépés mindössze saját ön-azonosulási folyamatod megállítása. Ezzel megláthatod a helyzettel, vagy a személlyel kapcsolatos újfajta információkat.

Emberként részünk a vonzás és a taszítás. Ez mindössze annyit jelent, hogy ez része az ember-emlős képletének. Minden állatnak belső biológiai késztetései vannak, ami odaviszi (vonzza) valamihez, vagy eltávolítja (taszítja) valamitől. A Hathorok nem is javasolják, hogy elhagyjuk ezeket a biológiai válaszainkat. Mindössze annyit mondanak, hogy ha egy pillanatra felfüggesztjük a reakcióval való önazonosulásunkat, megnyílik egy tudati kapu – hogy ezzel a hasonlattal éljek. Új megértés, rálátás válik elérhetővé számunkra és így ügyesebben teremthetünk, vagy lehetünk jobb teremtőtársak.

Ha viszont a vonzás, vagy a félelem miatti taszítás elragad, nagy valószínűséggel nem vesszük észre a vörös jeleket, a személlyel, a helyzettel kapcsolatos lényegbevágó információkat.

 

 

Vajon hány olyan „negatív” kapcsolatban, helyzetben voltunk már, amikor elkerültük a meglátható dolgok észrevételét, amikor elvakultunk az erős vonzástól (és néha taszítástól)?

Úgy gondolom, hogy a módszer használatához személyes fegyelem kell. Arra van szükség, hogy elkerüljük az igazán erős vonzás, vagy taszítás esetén fellépő érzelmi mérgezést.

Mint érzelmi életünk oly sok megnyilvánulása esetén, most is igaz, hogy könnyebb mondani, mint megtenni.

Én mégis úgy érzem, hogy ez az érzelmi fegyelem megéri a beléfektetett fáradalmakat. Ha máshoz esetleg nem is, de mélyebb pszichológia megértéshez mindenképpen elvezet minket, ami igazán kedvező.

Ezen túl a Hármasság Erejének használata az információk mélyebb szintjéhez biztosít hozzáférést a teremtés, vagy a társteremtés személyéről és tárgyáról.

Az előző mondatot szándékosan elöljárószóval fejeztem be. (Magyarra nem teljesen fordítható nyelvtani párhuzam. Az angol nyelvű eredeti mondat utolsó szava „with”. A ford.) Az elöljárószavak a szavak közötti kapcsolatot fejezik ki, ahogy a vonzás/taszítás is utalnak az emberek közötti kapcsolatra. Véleménykülönbség van egyes nyelvészek között a mondatvégi elöljárószó használatában. Vannak nyelvészek, akik tiltják, míg mások azt mondják, hogy néha szükséges. Számomra, több nyelvet szeretővel egyezően úgy tűnik, hogy ez a szabály csupán egy mítosz. Néhány mítosz viszont lassan adja meg magát a végzetének. Ebben az értelemben az elöljárószó törvénye is makacsnak bizonyult, a hajlíthatatlan nyelvészek dogmája lett.

A megjegyzésem elsősorban nem is a nyelvészetről szól, hanem életünk szabályairól. Életünk szabályai alatt az életünk törvényeivel és tapasztalatainkkal való kapcsolatot értem, azt, ahogy ezekről vélekedünk. Ha a szabály (a törvény) életünk mondatában megváltozik, létrejöhet egy hasadás az érzékelésben. Ezeken a hasadásokon át pedig a világ egy újfajta érzékelése születhet meg.

 

 

Sokunkat tartott fogva egy másik mítosz is. Annak a mítosza, hogy nem vagyunk képesek rá és tulajdonképpen jobb is, ha nem tudjuk megteremteni a vágyaink szerinti világot, vagy esetleg részt venni ennek megteremtésében.

Ebből a nézőpontból is a Hármasság Hatalma alapvető módszer érzékelésünk és gondolati/érzelmi életünk szabályainak (törvényeinek) megváltoztatására. A megváltoztatáskor létrejövő hasadáson (avagy kapun) keresztül pedig méginkább megpillanthatjuk új lehetőségeinket.

Tom Kenyon

©Tom Kenyon 2012. Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és Tom webcímét: www.tomkenyon.com.

Fordító: © Bagi Ákos www.lelekmod.hu 2012

Minden jog fenntartva. másolhatod, eloszthatod ezt az üzenetet bármilyen médián, amennyiben nem változtatod meg, feltünteted a szerzőt, feltünteted a másolásvédelmi nyilatkozatokat és a fordító webcímét.

Válj tehetős emberré! Kérlek, hogy támogass, segíts!

Megosztás a FacebookonFacebook